Image


Fabrika Znanja & UNICEF Konferencija - Prijavi se!Drage kolege i koleginice,

SBC tim kreće sa sezonom honorarnih i volonterskih aktivnosti!

Honorarni poslovi: Fabrika znanja, najveći edukativni IT događaj u regionu će se i ove godine realizovati na UDG-u, u srijedu i četvrtak, 2 i 3. oktobra tekuće godine. SBC je tradicionalno partner u realizaciji projekta, tako da će i ove godine naši članovi biti zaposleni u realizaciji svih aktivnosti tokom ova dva dana. Vaše radne obaveze će biti u periodu od 10-18h, a odsustvo sa predavanja i vježbi tokom ova dva dana će Vam biti opravdano.

Volonterske aktivnosti: UNICEF Konferencija održaće se na Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici, Crna Gora 21 - 23. oktobra 2019. godine. Konferencija će promovisati važnost ranog razvoja djeteta (ECD) kao vitalne strategije za dugoročni ekonomski razvoj zemlje, kao i za ostvarivanje ciljeva u vezi sa ljudskim pravima i održivim razvojem. SBC je tradicionalno partner u realizaciji UDG projekata, tako da će i ove godine naši studenti biti angažovani kao volonteri u realizaciji svih aktivnosti tokom ova tri dana. Vaše radne obaveze će biti u periodu trajanja Konferencije, a odsustvo sa predavanja i vježbi tokom ova tri dana će Vam biti opravdano.

U nastavku slijedi prijavna forma, koju Vas molimo da popunite tako što ćete od ponuđenih kategorija SBC aktivnosti izabrati kategorije honorarni poslovi za Fabriku znanja i volonterske aktivnosti za UNICEF Konferenciju.

Rok za prijavu jeste nedelja, 29. septembar u 23.59 časova. Nakon isteka roka, izabrani kandidati će dobiti mejl sa daljim instrukcijama. Prednost prilikom selekcije će imati studenti koji se prijave za obije ponuđene aktivnosti.

Iskoristite priliku!

Vaš SBC tim

Učlani se u tim SBC aktivnosti!