Image


UDG Forum – Prijavi se!Poštovana koleginice, kolega,

Forum studenata je inovativni skup mladih, formiran u skladu sa vizijom UDG-a i modelom studija: S=z*i^2. Cilj diskusija i aktivnosti na Forumu je doprinijeti umrežavanju studenata, buđenju njihovih talenata i sposobnosti, razvoju njihovog samopouzdanja i poboljšanju životnih i profesionalnih kompetencija u borbi za ostvarenje ciljeva!

Pozivamo te da budeš hrabar i da se pridružiš grupi kvalitetnih individualaca koji zajedno čine tim koji brine o studentima i njihovim interesima, i koji se stara da studentske inicijative na Univerzitetu žive! Pridruži nam se kako bi u startu napravio kvalitetnu mrežu upoznavši kolege – članove Foruma sa svih fakulteta. Pridruži nam se kako bi sarađivao sa profesorima i sa njima razgovarao o inicijativama, idejama, problemima. Pridruži nam se kako bi u potpunosti promijenio način razmišljanja i shvatio ideju studija na UDG-u. Pridruži nam se kako bi se borili za status odgovornih građana u globalnom selu u kojem živimo!

Svi zainteresovani studenti za učlanjenje u Forum studenata UDG-a mogu se prijaviti putem e-maila: forum.studenata@udg.edu.me , najkasnije do petka, 22. oktobra 2021, do 13:59h.

Forum predstavlja studentski kutak u kojem studenti vode riječ, a ostali slušaju! Forum studenata je poput “ćuprije na Drini” , koja je u Andrićevom remek djelu predstavljala oličenje čvrstine, nade i vjere da nikada ne može biti poljuljana! Zar ne vidiš priliku da istakneš svoje kvalitete kroz mogućnost da drugima kažeš svoja mišljenja i stavove, u okruženju koje je uvijek na tvojoj strani i koje dijeli isti cilj?

Taj cilj je osloboditi se birokratskog i ustaljenog načina razmišljanja karakterističnog za ovdašnje društvo, naučiti biti preduzetnik u pravom smislu te riječi, mijenjati navike i način razmišljanja, razvijati tržišnu orijentisanost, kreirati mrežu poznanstava, podsticati studenta na razvoj sopstvenog biznisa i društvenu odgovornost kroz biznis a ne neke prividne kanale, razvoj istraživačkih kompetencija i samostalno kreiranje inicijativa i prilika za studente.

Pored preduzetničkog, od presudnog značaja za konkurentnost studenata u ovim, nikad izazovnijim vremenima, jeste njegovanje istraživačkog pristupa prema svakodnevnim aktivnostima . Potrebno je dakle studentima ukazati na značaj proaktivnog pristupa, pripremati se za nove krize i izazove, a ne reagovati kada se iste i dese. Zato ćemo studentima dati mogućnost da upravo istaživanjem daju predloge, a na raspravama trebaju učestvovati svi prisutni studenti, jer najveći neuspjeh ovih rasprava je ako imamo posmatrače!

Očekujemo vas u velikom broju, jer Forum postoji zbog vas!

Dobrodošli

Forum studenata UDG-a!