Image


Aktivnosti

Kao što smo to već pomenuli, Studentski Biznis Centar se svake godine bavi organizacijom brojnih manifestacija, tribina, aktivnosti koje podstiču studente na proaktivno razmišljanje i djelovanje.

Sve aktivnosti Studentskog Biznis Centra se mogu svrstati u neku od sljedećih 5 kategorija:
Učlani se u tim SBC Aktivnosti!