Honorarni poslovi

Kroz uspostavljenu saradnju sa kompanijama koja traje već nekoliko godina, tokom svake studijske godine uspijemo da honorarno angažujemo veliki studenata, koji dobijaju priliku da zarade novac i tako svojim radom plate makar jedan dio svoje školarine.