Image


Projekti

Studentski Biznis Centar je vremenom je postao organizacija prepoznata po projektima koje promovišu aktivnosti među mladima, i imaju pozitivan uticaj na generacije koje tek stasavaju. Tokom svake akademske godine od svog osnivanja Studentski Biznis Centar realizuje projekte koji se tiču promovisanja preduzetništva i preduzetničkog stila života među srednjoškolcima i studentima, kroz osmišljavanje i realizaciju brojnih preduzetničkih projekata.

Značaj ovih projekata za zajednicu je višestruk. Prije svega, doprinosimo širenju spoznaje o preduzetništvu, preduzetničkom razmišljanju i stilu života kao alternativi dosadašnjim tokovima našeg obrazovanja koji sprečavaju širenje individualnosti i građenja karaktera među mladima. Pokazujemo mlađim naraštajima način na koji mogu da se staraju o sebi bez prevelike zavisnosti od porodice, okoline ili bilo kojeg spoljašnjeg uticaja.

Image