Konferencija za nastavnike srednjih škola u Crnoj Gori ( 17. - 18. Januar 2019. )

Nevladina organizacija Studentski Biznis Centar, Univerziteta Donja Gorica je u periodu od 17. - 18. januara 2019. godine organizovala Konferenciju za nastavnike srednjih škola u Crnoj Gori, prvi događaj toga tipa u Crnoj Gori. Glavni partneri i pokrovitelji ovog projekta su bili Ministarstvo nauke Crne Gore, zatim Ministarstvo posvjete Crne Gore i Centar za stručno obrazovanje.

Cilj organizacije jedne ovakve Konferencije jeste da svi zajedno, iz perspektive nadležnih institucija, univerziteta, studentskih i srednjoškolskih organizacija kao i samih nastavnika, kroz konstruktivan dijalog pronađemo moguće modele za poboljšanje situacije u obrazovnom sistemu, sa akcentom na preduzetništvo i inovacije. Konferencija je usmjerena na nezainteresovanost i letargičnost srednjoškolaca, manjak volje za akcijom, nemogućnost prepoznavanja krajnjih potencijala i dometa, kao i okretanju mladih ljudi preduzetništvu što ranije.

Na Konferenciji je učestvovalo 46 nastavnika srednjih škola u Crnoj Gori, kojima je data prilika za umrežavanje i stvaranje “zdravog jezgra” poznanstava iz kojeg mogu krenuti pozitivne promjene u našem obrazovnom sistemu, posebno u oblasti preduzetništva i aktivizma među srednjoškolcima. Nastavnici su tokom dvodnevne Konferencije bili u prilici da slušaju predavače na interaktivnim panelima, učestvuju u diskusiji sa predstavnicima nadležnih institucija i akademske zajednice, kao i da kroz timski rad pokušaju dati odgovore na pitanja koja se tiču profila maturanta koji je spreman za akademske izazove i/ili tržište rada, u 21. vijeku.

Posebna pažnja tokom Konferencije je posvećena raspravi o buđenju učenika, njegovom usmjeravanju od strane sredine u kojoj sazrijeva, (ne)mogućnosti prepoznavanja svog krajnjeg potencijala i dometa, kao i o mogućnostima da se učenik što ranije okrene razmišljanju o inovativnim rješenjima za sopstvenu budućnost, preduzetništvu, istraživanju i prilagođavanju aktuelnim tokovima u obrazovanju. Sve ovo podrazumijeva buđenje duha mladih ljudi, a želja organizatora je bila da se približi načinu na koji to se radi upravo sa nastavnicima srednjih škola u Crnoj Gori, kao jednog od važnijih faktora na životnom putu mladih ljudi.

Struktura same konferencije je zasnovana na kombinaciji interaktivnih panela, okruglih stolova, kreativnih radionica za nastavnike i prezentacije rješenja problema od strane istih. Konferenciji su prisustvovali predstavnici Ministarstva prosvjete Crne Gore, Ministarstva nauke Crne Gore, Centra za stručno obrazovanje i Univerziteta Donja Gorica. Nastavnicima su se obratili i eminentni profesori koji rade sa mladim ljudima tokom studiranja i koji su takođe aktivno učestvovali u radu na radionicama. Nastavnici su imali priliku i da razgovaraju sa studentima UDG koji su takođe uzeli učešće u ovom događaju.

Preuzmi izvještaj Fotografije