Image


O nama

Studentski Biznis Centar Univerziteta Donja Gorica je nevladina organizacija čija je primarna funkcija promovisanje preduzetničkog stila života mlađim naraštajima i buđenja, odnosno podizanja svijesti o istom. Takođe, još jedna od funkcija naše organizacije jeste obezbjeđivanje honorarnih poslova za studente UDG-a koji im pomažu u plaćanju školarine.

SBC je vremenom je postao organizacija prepoznata po projektima koji promovišu aktivnosti među mladima i imaju pozitivan uticaj na generacije koje tek stasavaju. Prije svega, doprinosimo širenju spoznaje o preduzetništvu, preduzetničkom razmišljanju i stilu života kao alternativi dosadašnjim tokovima našeg obrazovanja koji sprečavaju širenje individualnosti i građenja karaktera među mladima. Pokazujemo mlađim naraštajima način na koji mogu da se staraju o sebi bez prevelike zavisnosti od porodice, okoline ili bilo kojeg spoljašnjeg uticaja.

Image
Image

Doprinosimo razvoju drugačijeg razmišljanja koji će nam omogućiti stvaranje perspektivnog kadra spremnog za hvatanje u koštac sa problemima koje nosi život i poslovni svijet u koji tek treba da kroče. Svjesni smo da svijet, pa i naša zajednica, počivaju na sposobnosti sljedeće generacije i ovo je naš način da osiguramo da se naše društvo kreće u pozitivnom smjeru.


Pomažemo mladima da prepoznaju svoj potencijal i da ga eksploatišu do maksimuma tako što ih vrlo rano umrežavamo i usmjeravamo jedne na druge, znajući koliko je bitna mreža ljudi za što bolje funkcionisanje u modernom, tehnološkom dobu. U suštini, spajamo potražnju za dobrim kadrom u Crnoj Gori sa ponudom perspektivnih i ambicioznih mladih ljudi koji, uz pravo usmjeravanje, mogu biti samo vitamin našem društvu i njegovom razvoju.

Image


SBC TIM

Studentski Biznis Centar će od ove studijske godine biti podijeljena strukturalno u tri nivoa. Ideja strukture je upotreba praktičnosti hijerarhije i ljepote demokratije.

SBC MATICA

Kada je u pitanju tim ljudi zaduženih za kvalitetan rad Studentskog Biznis Centra, na vrhu piramide se nalazi tijelo SBC MATICA, koje se sastoji od sedam članova. Uloga ovog tijela će biti analiza rezultata rada organizacije u prethodnoj godini, usvajanje plana za narednu studijsku godinu, odobravanje novih projekata, kreiranje novih ideja i kontrolisanje rada organizacije. Menadžer Studentskog Biznis Centra će biti zadužen da periodično podnosi izvještaje ovom tijelu i redovno ga informiše o aktivnostima.

SBC Maticu čine:
Image

Prof. dr Veselin Vukotić

Rektor UDG-a, idejni tvorac Studentskog Biznis Centra
Image

Dr Sandra Tinaj

Generalna menadžerka UDG-a
Image

Marko Nišavić

Predsjednik SBC-a
Image

Mr Nikola Mićunović

Izvršni direktor SBC-a
Image

Balša Lompar

Projektni koordinator SBC-a
Image

Emir Hadžimušović

Koordinator operacija SBC-a
Image

Slađana Grbović

Menadžerka SBC-a

SBC KOŠNICA

SBC Košnica je tijelo koje čine članovi Studentskog Biznis Centra. Ovaj tim će se sastojati od studenata svih studijskih programa Univerziteta Donja Gorica koji su se dokazali radom u Studentskom Biznis Centru, kao i nekoliko studenata brucoša koji su se još u ulozi maturanata istakli prilikom realizacije naših projekata. Njihova uloga će biti regrutacija novih članova, promovisanje sopstvenih aktivnosti kao i drugih studentskih inicijativa i prilika, saradnja sa koordinatorima nastave fakulteta i njihovim dekanima, osmišljanje i realizacija novih ideja, aktivnosti i projekata.

SBC Košnicu čine:Image

Slađana Grbović

FMEFB

“Studentkinja sam treće godine fakulteta za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis na Univerzitetu Donja Gorica. U aktivnosti SBC-a sam bila uključena vec i kao srednjoškolac, a od 2017. godine postajem aktivni clan SBC-a kao student UDG-a. Smatram da je put do bilo kojeg cilja mnogo važniji od samog cilja, jer na tom putu učimo i rastemo, a upravo to sam naučila radeći u Studentskom Biznis Centru. Osim projekata koje organizujemo postoji i mnoštvo aktivnosti koje nisu formalnog karaktera a čiji je cilj umrežavanje i stvaranje novih prijateljstava. Upravo je to glavna spona koja povezuje članove SBC-a.”

Image

Darko Savović

FPTBHE

“Student završne godine osnovnih studija Fakulteta za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju i brucoš Fakulteta za kulturu i turizam, smjer Kineske studije. Rodjen sam u Podgorici, 27. avgusta 1997, osnovnu školu i Gimnaziju “Slobodan Škerović” završio sam sa diplomom Luča. Četvrti semestar studija proveo sam u Sjedinjenim Američkim Državama kao stipendista programa US State of Department-a GLOBAL UGRAD, na smjeru Food Security na University of Missouri. Od introvertnosti do ekstrovertnosti obicno je dug i težak put, ali uz kolege i članove SBC-a taj put je bio mnogo kraći nego što sam mislio. SBC-u dugujem veliki dio svojih studentskih uspjeha.”

Image

Amina Adžović

HS

“Rođena sam u Podgorici 22.10.1997. godine. Završila sam gimnaziju ,, 25. maj” u Tuzima, potom školovanje nastavila na smjeru Medjunarodni odnosi i diplomatija na Humanističkim studijama Univerziteta Donja Gorica. Na prvoj godini se priključujem Studentskom Biznis Centru i to smatram kao jedan od ključnih koraka za svoj dalji prosperitet. Kroz aktivni angažman u Studentskom Biznis Centru imala sam priliku da učestvujem na raznim dogadjajima, projektima, takmičenjima ali i da zaradim novac. Ono što ovo iskustvo čini posebnim jesu prijatelji koje sam stekla tokom svog rada u Studentskom Biznis Centru.”

Image

Amer Hadžimušović

FIST

“Rođen sam u Plavu 1997. godine, gdje sam završio osnovnu i srednju skolu kao lučonoša. Prvi kontakt sa SBC-om sam ostvario na petoj Školi preduzetništva i inovacija za mlade i od tada SBC postaje dio moje svakodnevnice. Nakon što sam upisao FIST na UDG-u, postao sam i član SBC-a, koji mi je omogućio da kao koordinator radim na jako zahtjevnim i regionalno prepoznatim projektima. Izdvojio bih Business Challenge, Poslovni izazov Zapadnog Balkana, Bank & Business Conference i Zaori dublje, proširi brazde.”

Image

Marija Ivanović

FPN

“Rođena sam u Podgorici 1998.godine. Završila sam Gimnaziju “Slobodan Škerović“ u Podgorici 2017.godine. Student sam treće godine Fakulteta Pravnih nauka na Univerzitetu Donja Gorica. Postala sam član Studentskog Biznis Centra već na prvoj studijskoj godini. SBC mi je pružio mogućnost da razvijem svoje sposobnosti kao i priliku da upoznam nove ljude sa kojima prolazim kroz nova životna iskustva. U duhu Univerziteta Donja Gorica, Studentski Biznis Centar me je naučio kako raditi u timu, kao i šta znači umrežavanje. Jednačina našeg univerziteta glasi:S=ZxI2, a u Studentskom Biznis Centru ćete osim raznih sposobnosti povećati svoje znanje o životu, a najvažnije od svega, dobićete priliku da razvijate svoje ideje, koje su po riječima rektora našeg univerziteta, "pokretač svega".”

Image

Ognjen Sekulić

FUK

“Sanjam daske koje život znače, a svoj talenat najbolje pokazujem u svakodnevnom životu. U slobodno vrijeme filozof, a po ličnom opredjeljenju hedonista. Samo jednu ulogu u životu ne mogu dobro da odglumim, a to je uloga dosadnog čovjeka. Kroz SBC sam proširio svoju mrežu prijateljstava i shvatio značaj timskog rada. Nikada se nisam plašio izazova i prija mi izlazak iz komfort zone, a to se dešava kroz projekte SBC-a na kojima stalno otkrivam nove djelove sebe. Studentski Biznis Centar je izazov koji nije za svakoga, morate imati pozitivan stav, puno duha, širok osmijeh i srce dovoljno veliko da primi sve dobre ljude koje ćete upoznati.”

Image

Adela Kočan

Psihologija

“Rođena sam u Nikšiću 1999. godine. Srednju školu završavam 2017. godine u Beranskoj Gimnaziji ’’Panto Mališić’’ i te godine postajem brucoš na Univerzitetu Donja Gorica, na Fakultetu za primijenjenu psihologiju. Kao student druge godine postajem član Studentskog Biznis Centra preko kojeg upoznajem nove ljude sa kojima stičem studentsko i životno iskustvo. Takođe dobijam mogućnost da učestvujem na raznim projektima i stičem prijeko potrebne vještine za dalji rad. Indira Gandhi je podijelila ljude na dvije vrste: „Oni koji rade i oni koji pripisuju zasluge. Nastojite se uključiti u prvu grupu, tu je manja konkurencija.“ Smatram da upravo SBC stvara prvu grupu.”

Pridruži se SBC timu!