Manifestacije

Upravo putem ovakvih aktivnosti SBC tim pomaže mladima da prepoznaju svoj potencijal i da ga eksploatišu do maksimuma tako što ih vrlo rano umrežavamo i usmjeravamo jedne na druge, znajući koliko je bitna mreža ljudi za što bolje funkcionisanje u modernom, tehnološkom dobu.