Preduzetničko istraživački poduhvat: “Zaori dublje, proširi brazde!”