Legenda o kriti?kom duhu crnogorskih studenata

Category : Pogledi na život | Sub Category : 2021 Posted on 2021-03-27 21:21:56


Legenda o kriti?kom duhu crnogorskih studenata

Još od početka 60-ih godina i studentskih protesta protiv Vijetnamskog rata, preko čuvenih  protesta 1968. godine u Jugoslaviji, koji su bili  dio lanca studentskih demonstracija širom svijeta, pa do naše bliske prošlosti, svjedočimo da su studenti širom svijeta, pa čak i na Balkanu,  pokretači promjena u društvu. Mi, studenti,  najveće smo blago svakog društva, ali kao da nijesmo svjesni svog potencijala i značaja.

Za većinu crnogorskih studenata  vrijeme provedeno u nekoj od visokoobrazovnih institucija znači učenje, provod i druženje. Nakon toga, po mogućnosti državni posao. Za one koji su bolji svijet još od djetinjstva zamišljali negdje drugo, to je period do sticanja diplome i potom odlaska preko granice. Zabrinjava što najmanje brojan segment studentske populacije čine studenti koji teže da društvo u kome živimo postane  humanije, pravednije, tolerantnije, slobodnije, društvo boljih socijalnih i ekonomskih uslova, u kome budućnost zavisi isključivo od naših kapaciteta. Međutim, oni nijesu dovoljno vidljivi jer prije svega ne djeluju zajednički, niti su njihove ideje na pravi način artikulisane.  Bez jake inicijative, bez vidljivih manifestacija tih njihovih težnji, ostaje sve na nivou ličnih ideja i ideala.

Naravno, inspiraciju za ovaj tekst pružile su mi poslednje dvije godine tokom kojih su se na crnogorskim ulicama okupljale stotine hiljada građana iz različitih razloga. Dočim, jedino se na protestima u organizaciji pokreta „Odupri se“ čuo glas studenata, ali se taj glas brzo ugušio, kao i onaj 2011. godine kada su studenti po prvi put u ozbiljnom broju izašli na ulice da se izbore za svoja prava. Nažalost, ti protesti nisu previše uticali ni na položaj studenata, ni na opšte stanje u državi. Na položaj strudenata, koji nije na zavidnom nivou kao da su svi zaboravili. On je još uvijek daleko od položaja studenata u razvijenim državama, sa kojima  naši političari, već godinama, pokušavaju da nas porede.

Studenti bi trebalo da shvate da su oni budući intelektualci, a ne bilo čiji poslušnici. Stoga bi trebalo da preuzmu odgovornost i da postanu korektivni faktor u društvu, pa ako treba služeći se i protestima. Nije dovoljno da se čuje njihov glas, isključivo kada su u pitanju: broj ispitnih rokova, uslovi u studentskim domovima i menzama, visina školarine, budžet koji se izdvaja za visoko obrazovanje i slični problemi. Mada, čak ni na tom planu nema jasnih zahtjeva i odlučne akcije. Ipak, moramo gledati šire od toga što nas kao određenu grupu društva tišti. Ako punoljetstvom stičemo biračko pravo, ne treba se zadovoljiti samo time, već šire promišljati društvenu stvarnost i probleme u društvu.

Živimo u državi, koja ima sve pretpostavke za lijep I ugodan život, ali u kojoj je stanje daleko od idelanog i idiličnog. Politički suprotstavljeni akteri nam bučno prezentuju svoje jedine i neprikosnovene istine, pri čemu  nemaju ni želju da čuju jedni druge. Dokad ćemo da trpimo  političko nasilje, zbog kojeg ne možemo da  krenemo naprijed? Zašto pristajemo da budemo izmanipulisani od loših političara i da se dijelimo po nametnutim kriterijumima? Vrijeme je da stavimo do znanja da ne želimo više da nas svađaju, da nas dijele koje je ko vjere ili nacije, nama su sve naše kolege podjednako drage! Moramo da  prestanemo da živimo u prošlosti i treba da se okrenemo budućnosti, prestanemo da se dijelimo i počnemo da djelujemo u našoj zajednici za boljitak svih nas.  

Mi smo buduća elita ove države, pa zar nije onda logično da kad vidimo da ne idemo putem koji podržavamo i kad nam se nameću pogrešne vrijednosti,  podignemo glas ?! Kao bitan činilac i budućnost ovog društva, možemo mnogo da doprinesemo stvaranju boljeg društva. Posjedujemo energiju, entuzijazam, ideje, znanje i pregršt dobrih namjera !

Naša konstruktivna kritika može samo da pomogne onome kome je upućena. Na koncu, samo želimo da poboljšamo svoj položaj i društvo u kome živimo. Moramo biti svjesni da se niko za naša prava neće izboriti kao što mi to možemo.Ako pokažemo da smo aktivni učesnik društvenog života i zbivanja i uspijemo da iskoristimo svoj maksimalni potencijal, naša država u budućnosti imaće smjenu generacija kakvu zaslužuje. Alternativa je  da nastavimo da pričamo: “A dobro je, biće bolje“? 

Komentarišite objavu: