Promocija Summer Work & Travel USA u kancelariji SBC

Studentski Biznis Centar je prethodne studijske godine krenuo sa promocijom Work and Travel programa našim studentima. Studente UDG-a su ove godine ekskluzivno zastupale dvije Work and Travel agencije, WAT i Atic+.

Kolega Milutin Jovanović iz Studentskog Biznis Centra, koji je prošao obuku gore pomenutih agencija, bio je na raspolaganju svakog radnog dana studenti- ma, da u kancelariji SBC prezentuje uslove aktuelnih programa, odgovara na pitanja studenata, pomaže u procesu apliciranja, zakazuje termine prezentacija, i naravno da sa koleginicama iz studentske službe i koordinatorima studijskih programa priprema potvrde o studiranju, matične listove i ostala dokumenta koja čine sastavni dio apliciranja za navedeni program, bez obzira preko koje agencije studenti žele da odu na program.

Tim ljudi iz SBC-a i sa UDG-a je uložio ogromne napore kako bi upravo studenti u najkraćem mogućem roku bili kvalitetno informisani o programu, te kako bi na vrijeme preuzeli sva potrebna dokumenta za apliciranje. Svakako, u narednom periodu nastojaćemo da uvažimo upravo od studenata savjete i in- strukcije kako bi povećali kvalitet naše usluge i postojeće procedure dodatno olakšali. Naši profesori i saradnici su studentima bili puna podrška i pomoć da se uspješno prijave na program i steknu potrebno znanje i sposobnosti kako bi odgovorili i više nego zahtjevnom intezitetu života koji ih ovog ljeta očeku- je u Americi. Ljudi sa Univerziteta su se potrudili da, donošenjem posebnih regulativa, obezbijede garanciju da se svi ispiti moraju završiti do 25. maja kada zvanično počinje program, kao i da po povratku sa putovanja, standardno, studentima na raspolaganju bude dodatni oktobarski rok upravo kako bi svoje akademske rezultate održali na nivou.

Upravo kroz aktivnosti promocije Summer Work and Travel programa u kancelariji SBC-a se ove godine informisalo preko 500 studenata UDG-a. Od tih studenata bilo je i onih koji su posle razmišljanja odustali od programa, zatim onih koji su zbog nedovoljno kvalitetne aplikacije nažalost odbijeni za vizu i ko je ostao? Ostali su upravo oni studenti koji su prosjekom na studijama, poznavanjem više stranih jezika, posjedovanjem multidisciplinarnih znanja i vještina dokazali da dovoljno žele i vjeruju u profesionalno i životno usavrša- vanje koje ih ovog ljeta očekuje u Americi.

Odlazak u Ameriku preko ljeta nije samo potraga za poslom i zarađivanje određene svote novca koju ćete potrošiti kada se vratite u Crnu Goru. Tim povodom, pripremljen je sastanak studenata sa svojim Rektorom, na kojem je bilo više riječi o tome šta sve ovaj program treba da predstavlja za jednog us- pješnog studenta koji, predstavljajući sebe a ujedno i akademsku instituciju iz koje dolazi, jednu ovakvu priliku treba iskoristiti na pravi način.